Interview with our Chef in the March edition of Kuchnia

24 Mar Interview with our Chef in the March edition of Kuchnia

Niespodzianka! Szukaj rewelacyjnego wywiadu z Szefem Kuchni Pawłem Dołżonkiem na 67 str. Marcowego wydania magazynu Kuchnia. „Myśl globalnie, gotuj lokalnie…”

Surprise! Look for a great interview with our Chef, Pawel Dolzonek at the page 67 of the March edition of Kuchnia magazine. “Think globally, cook, locally…”